ประเทศลาวขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงความ ‘บริสุทธิ์’ มาช้านาน แถมยังอยู่ใกล้เมืองไทยแค่นีไปดูกันเลยครับว่าประเทศบ้านพี่เมืองน้องอันแสนน่ารักนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไหนให้เราไปเยี่ยมชมกันบ้าง