ไปเดินเล่น ไปพักผ่อน ไปท่องเที่ยว ชมธรรมชาติดังสวรรค์ ชมสถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยม ทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆ ที่นั่น ไปเก็บประสบการณ์ต่างแดนอันมากค่าและความประทับใจสุดน่าจดจำที่เมืองลาวกันเถอะครับ